“Wij bieden betrouwbare en gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen, gezinnen en scholen in omgang met probleemgedrag”

 

Over Amzo

Ons Aanbod

 • Onderzoek en advies bij probleemsituaties
 • Training in de omgang met specifieke doelgroepen ( o.a. onderwijsteams & vervoerders)
 • Onderzoek en advies innovatie onderwijs en organisaties

>>Meer informatie

 • Interim-management binnen het (speciaal) onderwijs
 • Interim-management binnen de GGZ
 • Formeren van een kwalitatief onderwijsteam en realiseren van ontwikkeling
 • Managementtrainer-coach (ondersteuner- en ontwikkeling van startende managers)

>>Meer informatie

 • Specialistische begeleiding kinderen tot 18 jaar
 • Ondersteuning en ontlasting van thuissituatie
 • Begeleiding Dagbestedingsactiviteiten
 • Directe ondersteuning voor kinderen op wachtlijsten.

>>Meer informatie

 • Ontwikkelen en creëren van klassen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
 • (Schijn)thuiszitters begeleiden in terugkeer naar onderwijs
 • Het ondersteunen en realiseren van een veilig (onderwijskundig) pedagogisch klimaat en beleid
 • Training, coaching en ondersteuning in omgang met specifieke doelgroepen kinderen

>>Meer informatie

 • Wanneer onderwijs en zorg vastlopen op probleemgedrag en (dreigend) uitval school, thuis en/of in de wijk, is AMZO een verbindende factor in het organiseren en realiseren van doorlopende ondersteuning.
 • De combinatie van Zorg en Onderwijs heeft als doel duidelijkheid te creëren voor kind, het gezin, omgeving en school.
 • AMZO kan door haar GGZ en Onderwijs achtergrond aansluiten en samenhang creëren op de sociaal-emotionele en didactische doelen van ieder kind.
 • AMZO biedt praktijkoplossingen en neemt het voortouw in de uitvoering ervan.
 • AMZO verbindt Onderwijs (samenwerkingsverbanden en scholen) met Jeugdzorg (Wijkteams, GGZ) in het belang van het kind.

>>Meer informatie

Heeft u vragen of interesse in onze diensten?

Neem contact op

Klantervaringen