Advies

  • Analyse en advies van probleemsituaties en de zoektocht naar passende en duurzame verbeteringen
  • Verschillende trainingen zoals aan onderwijsteams in de omgang met specifieke doelgroepen (LVG – extreme gedragsproblematieken)
  • Training en advies vervoerders van specifieke doelgroepen
  • Advies over onderwijsinnovatie en vernieuwingen binnen de organisatie

AMZO analyseert en brengt advies over organisatieontwikkeling, individuele- en teamontwikkeling. Wij zoeken naar mogelijkheden om probleemsituaties te verbeteren, waardoor scholen of instellingen inhoudelijk en strategisch effectiever kunnen omgaan met specifieke doelgroep kinderen en probleemgedrag.
AMZO staat voor duurzame ontwikkelingen en kan middels trainingen en adviezen aansluiten op groep- en individuele behoeftes.

Advies van AMZO levert u gekwalificeerde, realistische en ontwikkelingsgerichte oplossingen van gespecialiseerd personeel met ruime vaardigheden binnen (speciaal) Onderwijs, Jeugdzorg en GGZ. Wij verbinden uw ideeën en perspectieven naar praktijkgerichte mogelijkheden.