Combinatie Zorg en Onderwijs

  • Wanneer onderwijs en zorg vastlopen op probleemgedrag en (dreigend) uitval school, thuis en/of in de wijk, is AMZO een verbindende factor in het organiseren en realiseren van doorlopende ondersteuning; bijv. ochtendondersteuning naar school, tijdens school en na schooltijd.
  • Het doel van deze combinatie is duidelijkheid creëren voor kind, het gezin, omgeving en school. Hierdoor is duurzame ontwikkeling mogelijk volgens 1 strategie
  • AMZO kan door haar GGZ en Onderwijs achtergrond aansluiten en samenhang creëren op de sociaal-emotionele en didactische doelen van ieder kind
  • AMZO biedt praktijkoplossingen, wij bieden niet enkel theoretische onderbouwing maar zijn leidend in de uitvoering
  • AMZO verbindt Onderwijs (samenwerkingsverbanden en scholen) met Jeugdzorg (Wijkteams, GGZ) in het belang van het kind.

AMZO kan Onderwijs en Jeugdzorg samenbrengen in de aanpak of behandeling van kinderen met een psychiatrische- of (extreme) gedragsproblematiek en licht verstandelijke handicap.
Wanneer schooluitval dreigt en dit gepaard gaat met problemen binnen het gezin of in de sociale setting (zoals in de wijk), is AMZO een doorzettingsmacht die ontwikkelingsdoelen kan combineren door onderwijs- en zorgondersteuning te organiseren en faciliteren.

AMZO is in staat schooluitval te voorkomen door een directe aanpak of ondersteuning binnen de schoolsetting en de leerdoelen door te voeren naar de thuissituatie of (sociale) omgeving. Hierdoor krijgen kinderen een duurzame mogelijkheid tot ontwikkeling, waarbij alle facetten van het dagelijks leven en netwerk van het kind worden verbonden, namelijk school, thuis en de wijk. Hiermee voorkomt AMZO dat kinderen thuiszitters worden en kan uithuisplaatsing actief worden voorkomen.

AMZO werkt samen met samenwerkingsverbanden, scholen en wijkteams, waarbij het belang van het kind en gezin centraal staan. Wij creëren een multidisciplinaire ontwikkeling voor kinderen waarbij er ernstige school- en thuis problematiek gepaard gaan. Wij zorgen voor verbinding door duidelijke kaders, structuur, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren.