Creatieve therapie

Bij creatieve therapie gebruiken we creatieve middelen om een kind beter te begrijpen en te helpen.
Dit kan zijn bijvoorbeeld met muziek, drama, dans- en beweging of tekenen en schilderen. Met
creatieve therapie is het mogelijk om communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen te
verbeteren. Het kan helpen om angstig, depressief en teruggetrokken gedrag te verminderen.

Ontwikkeling van kinderen weer activeren

Met creatieve therapie willen we de ontwikkeling van kinderen met psychische problemen of een
stoornis weer activeren. Creatieve therapie is vooral effectief bij:

  • Het terugdringen van een stoornis;
  • Het verminderen van de gevolgen van een stoornis;
  • Het op gang brengen van een gestagneerde ontwikkeling;
  • Het voorkomen dat het functioneren achteruit gaat;
  • Het leren omgaan met problemen en deze t verwerken;
  • Het verbeteren van het psychosociaal functioneren.

Tijdens de behandeling kan de therapeut verschillende middelen gebruiken. Bijvoorbeeld muziek,
drama, beeldende materialen. Het kind kan met deze middelen zijn of haar gevoelens, bewerken en
beïnvloeden. Het helpt het kind zijn of haar gevoelens te uiten zonder erover te hoeven praten.