Diensten

Advies

Organisatieontwikkeling

AMZO analyseert en brengt advies over organisatieontwikkeling, individuele- en teamontwikkeling. Wij zoeken naar mogelijkheden om probleemsituaties te verbeteren, waardoor scholen of instellingen inhoudelijk en strategisch effectiever kunnen omgaan met specifieke doelgroepen kinderen en complex probleemgedrag. AMZO staat voor duurzame ontwikkelingen en kan middels trainingen en adviezen aansluiten op groep- en individuele behoeftes.

Advies van AMZO levert u gekwalificeerde, realistische en ontwikkelingsgerichte oplossingen van gespecialiseerd personeel met ruime vaardigheden binnen (speciaal) Onderwijs, Jeugdzorg en GGZ. Wij verbinden uw ideeën en perspectieven naar praktijkgerichte mogelijkheden. We werken resultaatgericht en creatief en hebben een brede ervaring in projecten op het gebied van onderwijs en organisatieveranderingen. 

 • Analyse en advies van probleemsituaties en de zoektocht naar passende en duurzame verbeteringen
 • Verschillende trainingen zoals aan onderwijsteams in de omgang met specifieke doelgroepen (LVG – extreme gedragsproblematieken)
 • Training en advies vervoerders van specifieke doelgroepen
 • Advies over onderwijsinnovatie en vernieuwingen binnen de organisatie
Portrait of smiling female psychologist, professional realtor or advisor consulting young happy family couple holding clipboard looking at camera. Financial advice, real estate agency, wedding planner
management

Management

(v)so & ggz

AMZO maakt gebruik van ervaren (interim)-managers met een specialisatie voor Speciaal Onderwijs (SO en VSO) en GGZ. Het betreft gekwalificeerde managers die uitblinken door kennis, ervaring en persoonlijkheid. Onze (interim)-managers brengen u vaardigheden die toedragen aan oplossingen gericht op de korte- en lange termijn, deze sluit aan op het bereiken van uw doelen als organisatie.

 • Interim-management binnen het (speciaal) onderwijs
 • Interim-management binnen de GGZ
 • Formeren van een kwalitatief onderwijsteam en realiseren van ontwikkeling
 • Managementtrainer-coach (ondersteuner- en ontwikkeling van startende managers)

Zorg

gespecialiseerde zorg en ondersteuning

AMZO biedt gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische-, (ernstige) gedragsproblematiek en een (licht) verstandelijke handicap. Wij ondersteunen en ontlasten gezinssituaties, waardoor bijvoorbeeld een uithuisplaatsing wordt voorkomen.
Door een sterk (pedagogisch) kader te creëren om de hulpbehoeftige heen, creëert AMZO situaties die draagkracht en (gezins)ontwikkeling realiseren. Binnen deze kaders is er gerichte aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

De ondersteuning en begeleiding die AMZO kan bieden is geschikt voor kinderen:

- Die met zichzelf in de knoop zitten
- Die vastgelopen zijn op school
- Die vaak erg druk of dromerig zijn
- Die moeite hebben met het reguleren van emoties en snel boos worden
- Die het gevoel hebben dat ze anders zijn dan anderen en moeilijk om kunnen gaan met verandering
- Die bang zijn door iets dat gebeurd is of kan gaan gebeuren

AMZO is in staat resultaten te behalen die goed aansluiten op de behoefte van het individu en gezin. Staat uw kind op een wachtlijst? Bij AMZO kunt u direct terecht, dit betekent dat wij op korte termijn zorg of ondersteuning kunnen realiseren, totdat uw traject van de wachtlijst start. U hoeft dus niet maandenlang te wachten.

De naschoolse groepsbegeleiding heeft als doel om kinderen een plek te bieden waar de voorwaarden worden geboden om gestructureerd te kunnen leren spelen, ontwikkelen en ontspannen. De begeleiders bieden structuur, duidelijkheid en positieve bekrachtiging waarbij ze werken aan sociaal-emotionele doelen en een stuk zelfstandigheid. Op deze manier kunnen aangeleerde vaardigheden in de praktijk worden gebracht 

 • Specialistische begeleiding kinderen tot 18 jaar voor- en naschoolse trajecten
 • Ondersteuning en ontlasting van de thuissituatie
 • Dagbestedingactiviteiten organiseren en begeleiden
 • Directe zorg of ondersteuning voor kinderen op wachtlijsten elders
 • Voor- en naschoolse trajecten
 • Systeemondersteuning
 • Intensieve trajecten om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen
 • Logeeropvang
 • Individuele- en groepsprocessen

Onze gespecialiseerde begeleiders zorgen dat ieder kind welkom is en zich veilig voelt. Vanuit een sterke pedagogische driehoek werken we gezamenlijk naar ontwikkeling en het verbeteren van het welbevinden van de kinderen. De naschoolse groepsbegeleiding heeft als doel om kinderen een plek te bieden waar de voorwaarden worden geboden om gestructureerd te kunnen leren spelen, ontwikkelen en ontspannen. De begeleiders bieden structuur, duidelijkheid en positieve bekrachtiging waarbij ze werken aan sociaal-emotionele doelen en een stuk zelfstandigheid. Op deze manier kunnen aangeleerde vaardigheden in de praktijk worden gebracht.

zorg
onderwijs

Onderwijs

onderwijs voor iedereen

AMZO kan samenwerkingsverbanden, onderwijsinstellingen, docententeams en leerlingen bedienen. Scholen die vastlopen met leerlingen die (ernstig) probleemgedrag vertonen, een flinke terugloop van leerlingen ervaren of zich geen raad weten met (schijn) thuiszitters, helpen wij graag met onze doortastende strategie.

Wij creëren duidelijkheid, structuur en innovatie voor mogelijkheden waarin onderwijsteams zich aan kunnen optrekken en kinderen met een psychiatrische-, gedragsproblematiek of licht verstandelijke handicap kunnen ontwikkelen.

AMZO medewerkers hebben een GGZ, Jeugdhulp en Onderwijs achtergrond met ervaring in het Speciaal Onderwijs (SO en VSO). Wij kunnen uw samenwerkingsverband voorzien van specialistische onderwijsondersteuning en tegengaan van verwijderingen en (schijn)thuiszitters. AMZO biedt u vaardigheden met niet alleen onderwijsinhoudelijke vaardigheid, maar ook sociaal-emotionele en pedagogische ondersteuningsvaardigheden. Wij kunnen u ondersteunen, adviseren en participeren in het realiseren van een veilige school. Voor ieder kind en medewerker een veilige school met een pedagogische, sociaal-emotionele, didactische en onderwijskundige visie.

 • Ontwikkelen en creëren van klassen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
 • Thuiszitters begeleiden in terugkeer naar onderwijs
 • Schijn-thuiszitters begeleiden in terugkeer naar onderwijs
 • Het ondersteunen en realiseren van een veilig (onderwijskundig) pedagogisch klimaat en beleid

Combinatie Zorg & Onderwijs

voorkomen van schooluitval

AMZO kan Onderwijs en Jeugdzorg samenbrengen in de aanpak of behandeling van kinderen met een psychiatrische- of (extreme) gedragsproblematiek en licht verstandelijke handicap.
Wanneer schooluitval dreigt en dit gepaard gaat met problemen binnen het gezin of in de sociale setting (zoals in de wijk), is AMZO een doorzettingsmacht die ontwikkelingsdoelen kan combineren door onderwijs- en zorgondersteuning te organiseren en faciliteren.

AMZO is in staat schooluitval te voorkomen door een directe aanpak of ondersteuning binnen de schoolsetting en de leerdoelen door te voeren naar de thuissituatie of (sociale) omgeving. Hierdoor krijgen kinderen een duurzame mogelijkheid tot ontwikkeling, waarbij alle facetten van het dagelijks leven en netwerk van het kind worden verbonden, namelijk school, thuis en de wijk. Hiermee voorkomt AMZO dat kinderen thuiszitters worden en kan uithuisplaatsing actief worden voorkomen.

AMZO werkt samen met samenwerkingsverbanden, scholen en wijkteams, waarbij het belang van het kind en gezin centraal staan. Wij creëren een multidisciplinaire ontwikkeling voor kinderen waarbij er ernstige school- en thuis problematiek gepaard gaan. Wij zorgen voor verbinding door duidelijke kaders, structuur, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren.

 • Wanneer onderwijs en zorg vastlopen op probleemgedrag en (dreigend) uitval school, thuis en/of in de wijk, is AMZO een verbindende factor in het organiseren en realiseren van doorlopende ondersteuning; bijv. ochtendondersteuning naar school, tijdens school en na schooltijd.
 • Het doel van deze combinatie is duidelijkheid creëren voor kind, het gezin, omgeving en school. Hierdoor is duurzame ontwikkeling mogelijk volgens 1 strategie
 • AMZO kan door haar GGZ en Onderwijs achtergrond aansluiten en samenhang creëren op de sociaal-emotionele en didactische doelen van ieder kind
 • AMZO biedt praktijkoplossingen, wij bieden niet enkel theoretische onderbouwing maar zijn leidend in de uitvoering
 • AMZO verbindt Onderwijs (samenwerkingsverbanden en scholen) met Jeugdzorg (Wijkteams, GGZ) in het belang van het kind.
combinatie-zorg-onderwijs

Vrijblijvend Contact Opnemen?

Klik dan op onderstaande knop om naar onze contactpagina te gaan en neem vrijblijvend contact met ons op.