Onderwijs

  • Ontwikkelen en creëren van klassen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
  • Thuiszitters begeleiden in terugkeer naar onderwijs
  • Schijn-thuiszitters begeleiden in terugkeer naar onderwijs
  • Het ondersteunen en realiseren van een veilig (onderwijskundig) pedagogisch klimaat en beleid

 

AMZO kan samenwerkingsverbanden, onderwijsinstellingen, docententeams en leerlingen bedienen. Scholen die vastlopen met leerlingen die (ernstig) probleemgedrag vertonen, een flinke terugloop van leerlingen ervaren of zich geen raad weten met (schijn) thuiszitters, helpen wij graag met ons doortastende strategie.

Wij creëren duidelijkheid, structuur en innovatie voor mogelijkheden waarin onderwijsteams zich aan kunnen optrekken en kinderen met een psychiatrische-, gedragsproblematiek of licht verstandelijke handicap kunnen ontwikkelen.
AMZO medewerkers hebben een GGZ, Jeugdhulp en Onderwijs achtergrond met ervaring in het Speciaal Onderwijs (SO en VSO). Wij kunnen uw samenwerkingsverband voorzien van specialistische onderwijsondersteuning en tegengaan van verwijderingen en (schijn)thuiszitters.

AMZO biedt u vaardigheden met niet alleen onderwijsinhoudelijke vaardigheid, maar ook sociaal-emotionele en pedagogische ondersteuningsvaardigheden. Wij kunnen u ondersteunen, adviseren en participeren in het realiseren van een veilige school. Voor ieder kind en medewerker een veilige school met een pedagogische, sociaal-emotionele, didactische en onderwijskundige visie.