Over

"Met onze jarenlange ervaring is de kwaliteit die we leveren te waarborgen"

Bij AMZO streven wij naar ontwikkeling binnen alle facetten van het leven van kinderen van 4 t/m 16 jaar met een psychiatrische- en gedragsproblematiek of licht verstandelijke handicap.

Wij geloven in samenwerking tussen kind, ouders, school, jeugdzorg, wijkteams en samenwerkingsverbanden onderwijs. Dit levert nieuwe ideeën en mogelijkheden op, waarbij AMZO zich kan profileren middels multidisciplinair ondersteuning door gekwalificeerd personeel. Op deze manier kan de kwetsbare doelgroep binnen onze maatschappij zich ontwikkelen tot (minimaal) een rol als positieve deelnemer van onze maatschappij. Wij koppelen een sterke theoretische visie aan een kwalitatieve praktijkuitvoering met duurzaamheid als doel binnen (jeugd)zorg, begeleiding en onderwijs.

AMZO heeft een grote affiniteit met het Speciaal Onderwijs (SO en VSO), Jeugdzorg en GGZ. Onze medewerkers zijn in staat te organiseren en te faciliteren. Zij bieden kaders en er wordt gekeken naar mogelijkheden om tot verbeteringen en ontwikkelingen te komen, zowel op individueel als op gezin-, team-, school- en organisatieniveau.

AMZO is een jong bedrijf dat zich onderscheidt met een duidelijke visie en het vermogen om deze in de praktijk tot uitvoering te brengen. Wij blinken uit door te doen.

Missie

Onderwijs-, zorg- en gezinsontwikkeling stimuleren door het realiseren van een sterk pedagogisch kader, waardoor individuele ontwikkeling ook duurzaam wordt.

Visie

Toekomstbestendig pedagogisch beleid realiseren binnen complexe onderwijs-, zorg- en gezinssituaties, waarin kinderen met een gedrags- en psychiatrische problematiek zich kunnen blijven ontwikkelen.

Verschil-Office-365-en-Microsoft-365-CommITment-cloud-computing-1080x675

Vrijblijvend Contact Opnemen?

Klik dan op onderstaande knop om naar onze contactpagina te gaan en neem vrijblijvend contact met ons op.