Privacy beleid

Bij AMZO vinden wij het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, wij leggen u ook uit met welk doel.

Verwerking en verstrekking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG). Deze Europese wetgeving is per 25 mei 2018 in werking getreden.
Heeft u vragen over ons privacybeleid en wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website of via info@am-zo.nl

Toepasselijkheid
1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle (persoons)gegevens die aan AMZO worden verstrekt.
2. AMZO gaat met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid om met de door u verstrekte gegevens. Hierbij houden wij rekening met de privacy van onze cliënten, opdrachtgevers en partners. Wij gebruiken alle verstrekte persoonsgegevens alleen voor de omschreven bedrijfsdoeleinden binnen dit privacyreglement. AMZO houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
3. De directie van AMZO stelt het doel van de persoonsgegevens vast en houdt vast aan dit belang in de verwerking.

Gegevensuitwisseling
AMZO zal, indien nodig, gegevens uitwisselen met de volgende instanties:
1. Gemeenten; in verband met de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning.
2. De Sociale Verzekeringsbank (SVB); in verband met start of beëindiging van behandelingen.
3. De zorgverzekeraar; in verband met betalingen en informatieoverdracht.

Voor overige informatie- of gegevensuitwisseling vragen wij u vooraf toestemming. Dit doen wij schriftelijk door middel van een toestemmingsverklaring. Aan het begin van ieder behandeltraject nemen wij dit met u door om afstemming te realiseren en onduidelijkheden te voorkomen.