Psychotherapie

We gebruiken psychotherapie om het gedrag of de emotie van het kind te veranderen. Dit helpt om psychische klachten of andere problemen bij het kind te verminderen en in sommige gevallen helemaal weg te nemen.

Therapie vanuit perspectief van het kind

Bij psychotherapie gaat het  om het perspectief van het kind. Hoe ervaart het kind zijn eigen kwetsbaarheden? Het kind leert om zelf de eigen problemen te herkennen en ermee om te gaan. Dit helpt om beter te functioneren in bijvoorbeeld sociale contacten in alledaagse situaties.

Verschillende vormen van therapie

Bij psychotherapie komen verschillende behandelvormen samen. Bijvoorbeeld:

  • cognitieve gedragstherapie;
  • steunende en structurerende begeleiding;
  • oplossingsgerichte therapie;
  • psycho-educatie.

We kijken waar de zorgvraag ligt en wat het beste aansluit bij de behoefte van het kind. Psychotherapie wordt ingezet voor kinderen van alle leeftijden en helpt bij de meeste aanhoudende psychische problemen. Mogelijke behandelvormen die terugkomen zijn:

  • cognitieve gedragstherapie:
  • psychoanalytische psychotherapie;
  • creatieve- speltherapie;
  • systeemtherapie;
  • groepspsychotherapie.

Therapie gericht op herstel

Psychotherapie heeft als doel herstel. Het moet de problemen bij het kind verminderen of zelf helemaal wegnemen.