Om het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van kinderen te meten gebruiken we de Experimentele schaal voor de beoordeling van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau-revisie (ESSEON-R methode). De ESSEON-R is een schaal waarmee het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau  bepaald kan worden. Hierbij kijken we naar het gedrag van het kind.

Doelgroep

We gebruiken ESSEON-R bij kinderen bij een bepaling van het niveau van de sociale-emotionele ontwikkeling gewenst is. Dit kan verschillende redenen hebben. ESSEON-R is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

De doelgroep bestaat vooral uit kinderen met:

 • een verstandelijke beperking;
 • een (vermoeden van) een sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand;
 • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek;
 • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking.

Gericht op 2 domeinen

De ESSEON-R richt zich op 2 domeinen, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. Beide bevatten 76 onderdelen die zijn ingedeeld op leeftijd.

Sociale ontwikkeling

Onder sociale ontwikkeling vallen:

 • sociale onafhankelijkheid;
 • morele ontwikkeling;
 • impulscontrole;
 • contactlegging;
 • ik-bewustzijn in sociale contacten;
 • sociale vaardigheden;
 • relatie tot autoriteit;
 • sociale aspecten van seksuele ontwikkeling.

Emotionele ontwikkeling

Bij emotionele ontwikkeling kijken we naar:

 • emotionele onafhankelijkheid;
 • morele ontwikkeling;
 • impulscontrole;
 • zelfbeeld;
 • realiteitsbesef;
 • angsten;
 • emoties reguleren.

De psycholoog of orthopedagoog vult de ESSEON-R in. Dit gebeurt samen met 1 of meerdere personen die het kind dagelijks meemaken.