Zorg

  • Specialistische begeleiding kinderen tot 18 jaar voor- en naschoolse trajecten
  • Ondersteuning en ontlasting van de thuissituatie
  • Dagbestedingactiviteiten organiseren en begeleiden
  • Directe zorg of ondersteuning voor kinderen op wachtlijsten elders
  • Voor- en naschoolse trajecten
  • Systeemondersteuning
  • Intensieve trajecten om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen
  • Logeeropvang
  • Individuele- en groepsprocessen

AMZO biedt gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische-, (ernstige) gedragsproblematiek en een (licht) verstandelijke handicap. Wij ondersteunen en ontlasten gezinssituaties, waardoor bijvoorbeeld een uithuisplaatsing wordt voorkomen.
Door een sterk (pedagogisch) kader te creëren om de hulpbehoeftige heen, creëert AMZO situaties die draagkracht en (gezins)ontwikkeling realiseren. Binnen deze kaders is er gerichte aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

AMZO is in staat resultaten te behalen die goed aansluiten op de behoefte van het individu en gezin. Staat uw kind op een wachtlijst? Bij AMZO kunt u direct terecht, dit betekent dat wij op korte termijn zorg of ondersteuning kunnen realiseren, totdat uw traject van de wachtlijst start. U hoeft dus niet maandenlang te wachten.